“เรารู้สึกประหลาดใจที่ได้พบพื้นที่ขนาดใหญ่ในจีโนมที่เกี่ยวข้องกับ เฉพาะในสตรีเท่านั้น” Barnholtz-Sloan กล่าว “ภูมิภาคนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับโรค gliomas แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับจีโนมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันก็ตามได้ระบุความสัมพันธ์ในภูมิภาคนี้ว่ามีลักษณะที่หลากหลายรวมถึงโรคภูมิต้านตนเองหลายชนิดตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นที่วัยหมดประจำเดือน”

ถ้าการเพิ่มขึ้นของฮอร์โมนเอสโตรเจนที่อายุการใช้งานเพิ่มขึ้นจะทำให้ความเสี่ยงของโรค glioma ลดลงเนื่องจากบางคนอาจตั้งสมมุติฐานไว้ว่าตัวแปรที่สามารถเพิ่มอายุที่ menarche อาจลดความเสี่ยงต่อ glioma ในสตรี นักวิจัยพบว่ามีสามภูมิภาคในจีโนมที่มีความแตกต่างทางพันธุกรรมอย่างมีนัยสำคัญระหว่างชายและหญิงและความแตกต่างเหล่านี้ก็แตกต่างกันตามเพศและชนิดของเนื้องอก”มีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในเพศชาย