ประเทศซาอุดิอารเบียซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประเทศสมาชิกที่ไม่ใช่สมาชิกของรัสเซียได้สนับสนุนการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นในขณะที่การค้าประเวณีในประเทศผู้บริโภครายใหญ่ ๆ เช่นสหรัฐฯอินเดียและจีนมีราคาสูงขึ้นอิหร่านคัดค้านการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อตกลงการผลิตแบบเดิมในช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมน้ำมันกำลังเผชิญกับการคว่ำบาตรต่ออายุการตัดสินใจของ Trump

ที่จะเลิกทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ระหว่างประเทศกับเตหะรานในตอนท้ายทั้งสองฝ่ายสามารถบันทึกใบหน้าได้สนธิสัญญาห้ามการผลิตในปัจจุบันเรียกร้องให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการลดกำลังการผลิตลง 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ข้อ จำกัด ในการผลิตและปัจจัยด้านภูมิศาสตร์การเมืองต่างเห็นพ้องกับประเทศต่างๆเกินโควตาข้อ จำกัด ของข้อ จำกัด ดังกล่าวซึ่งทำให้ OPEC มีปริมาณประมาณ 2.8 ล้านบาร์เรล