สิ่งทอของภาคใต้มีลักษณะและอิทธิพลของเกาะมาเลเซียและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ผาผ้าเป็นผ้าทอที่หายากเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง เป็นผ้าชนิดอื่นที่ได้รับความนิยมในอดีตโดยราชวงศ์และผู้คนที่มีคุณธรรมสูงส่ง มันเหมือนกับ Songket (ผ้ามาเลเซีย) และต้องการทอผ้าที่มีทักษะสูงและเทคนิคที่ซับซ้อน

ด้ายสีทองและเงินที่ถักทอเป็นผ้าชนิดนี้จะสร้างเนื้อสีอันเป็นเงางาม Hang Karok เป็นเทคนิคเฉพาะของภาคใต้ที่ใช้ด้ายสีสองสีก่อนทอ ศูนย์รวมการผลิตรวมถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดตรังและบริเวณทะเลสาบสงขลา โมฮอมเป็นผ้าฝ้ายที่ถูกจับเป็นรูปแบบต่างๆโดยใช้ความเข้มของสีย้อมและเวลาที่แช่ในสารละลายทำให้เกิดเฉดสีครามที่งดงามในสเปกตรัมจากสีน้ำเงินเข้มจนถึงแสงแดดสีฟ้า