“วิษณุ ”ยันเลือกตั้งก.พ.62  ไม่ขยับแล้ว ชี้ปมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเพื่อดึงเวลาแค่เรื่องสมมติ รับเตรียมคุยคสช.ถกปลดล็อกพรรรคการเมือง เมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ร่วม 3 ฝ่ายเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.การได้มาซึ่งส.ว.  

ว่า  แม้จะตั้งกมธ.ร่วม แต่โรดแม็พการเลือกตั้งที่คิดเผื่อไว้คือเดือน ก.พ.2562 จะไม่ถูกขยับไปจากนี้ เพราะการตั้งกมธ.ร่วมสามารถคาดการณ์ช่วงเวลาพิจารณาได้ แต่ส่วนที่จะเกิดปัญหา คือสิ่งที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  เช่น มีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับนี้ ซึ่งต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง  ขณะนี้ยังไม่คาดคิดว่าจะมีเรื่องให้ต้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ เพราะการจะยื่นศาลฯ ต้องมีประเด็นที่สงสัยว่าขัดรัฐธรรมนูญ หากไม่มีข้อสงสัย ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องส่งให้ตีความ ทั้งนี้ตนไม่อยากชี้นำหรือพูดก่อนว่ามีประเด็นใดที่ควรส่งศาลรัฐธรรมนูญ หากจะส่งให้ตีความ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 25 คน จะเป็นผู้ดำเนินการ และอีกกรณีคือมีคนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีส่งตีความ ซึ่งนายกฯจะส่งหรือไม่ส่งก็ได้ ขณะเดียวกันเคยมีกรณีที่สนช.ไม่สงสัย แต่สังคมสงสัย จึงเสนอมาที่นายกฯ รัฐบาลจึงต้องมาพิจารณาว่าจะส่งหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews