พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ หรือหอศิลป์เจ้าฟ้า ตั้งอยู่ข้างสะพานพระปิ่นเกล้า สร้างขึ้นตามลักษณะสถาปัตยกรรมตะวันตก โดยนายคาร์โล อัลเลกรี (Carlo Allegri) สถาปนิกชาวอิตาเลียนประจำราชสำนักสยามเป็นผู้ออกแบบ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากโรงงานเครื่องจักร เมืองเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ โดยอาคารหลักด้านหน้าเป็นทรงปั้นหยาสูง 2 ชั้น หลังคามุงกระเบื้องว่าว สองข้างอาคารหลักต่อเป็นปีกทอดยาว เป็นอาคารชั้นเดียวหักมุมฉาก 4ด้าน

บรรจบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัสเชื่อมต่อกัน บริเวณสันหลังคา เชิงชาย ช่องบานประตู หน้าต่างประดับด้วยลวดลายฉลุไม้งดงาม เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ปัจจุบันเป็นศูนย์รวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะ ทั้งแบบประเพณีไทยโบราณและแบบสากลร่วมสมัยของศิลปิน ที่มีชื่อเสียงของไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นห้องจัดแสดงศิลปะไทยประเพณี จิตรกรรมไทยประเพณีที่มีวิธีการสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสืบทอดมายาวนาน โดยเนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาที่สอดแทรกด้วยเรื่องราวในวรรณคดีและวีถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน เช่น พระบฏ (จิตรกรรมไทยประเพณีบนผืนผ้า) ในสมัยอยุธยา, จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จิตรกรรมชุดพงศาวดารประกอบโคลงในสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ห้องจัดแสดงศิลปะไทยแบบตะวันตก จัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินชาวตะวันตกที่เข้ามารับราชการในเมืองไทยและศิลปินไทยที่ได้ ไปศึกษางานศิลปะยังต่างประเทศ เช่น ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เขียนโดยศิลปินชาวตะวันตก โดยใช้เทคนิคภาพพิมพ์ เป็นต้น ห้องเฉลิมพระเกียรติ จัดแสดงภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของพระมหากษัตริย์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสชื่นชมในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม ดังเช่นผลงานภาพฝีพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และห้องจัดแสดงศิลปกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 – ปัจจุบัน มีผลงานของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี, เฟื้อ หริพิทักษ์ และจัดแสดงศิลปวัตถุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 รวมทั้งส่วนของห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่มีมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand