ในการศึกษาออนไลน์หนึ่งนักวิจัยได้ถามผู้เข้าร่วมประชุม 254 คนเพื่อรายงานมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับ 9 หัวข้อ ได้แก่ การทำแท้งการแต่งงานเพศเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอุดมการณ์การมีส่วนร่วมของพรรคประธานาธิบดีทรัมพ์โซดาสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติและการตั้งค่าโทรศัพท์ ผู้เข้าอบรมยังได้รายงานว่าพวกเขาคิดว่ามุมมองของคนอื่นในหัวข้อเดียวกัน

จะเปลี่ยนไปอย่างไรระหว่างตอนนี้และอนาคต สำหรับเก้าหัวข้อทั้งหมดความเชื่อปัจจุบันของผู้เข้าร่วมการวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับการประมาณความเชื่อของผู้อื่นในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตัวอย่างเช่น 91% ของผู้เข้าร่วมที่สนับสนุนการทำแท้งได้ง่ายขึ้นคาดการณ์ได้ว่าผู้คนจำนวนมากจะสนับสนุนการเข้าถึงการทำแท้งได้ง่ายขึ้นในอนาคตเมื่อเทียบกับเพียง 47% ของผู้ที่สนับสนุนการเข้าถึงการทำแท้งทำได้ยากขึ้น